زبان زرافه

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
200000 تومان

زبان زرافه

ارتباط بدون خشونت، که در ایران با نام زبان زندگی آموزش داده می شود، یک الگوی ارتباطی است که تبادل اطلاعات و حل صلح آمیز اختلافات را تسهیل می کند.

ارتباط بدون خشونت بر ارزش های مشترک انسانی و نیازها تکیه می کند از زبانی که سبب مقاومت یا کاهش عزت نفس می شود، پرهیز کرده و به جای آن از زبانی کمک گیرند که حسن تفاهم را افزایش می دهد.

ارتباط بدون خشونت بر پذیرش مسئولیت فردی در انتخاب ها و افزایش کیفیت ارتباط، به عنوان اهداف اولیه تاکید دارد و حتی با وجود عدم آشنایی طرف مقابل با آن، روشی موثر است.

ارتباط بدون خشونت به کودک کمک می کند تا دریابد:

هر کاری که کسی انجام می دهد، تلاشی برای نیازهای متحقق نشده ی اوست

برای تحقق نیازها استفاده از همکاری، سالم تر از رقابت است

در جریان ارتباط بدون خشونت کودک امکان خواهد داشت:

✅ارتباطات شخصی رضایت بخش تری خلق کند.

✅نیازهای خود را به روشی تحقق بخشد که ارزش های او و دیگران نیز عزیز و محترم شمرده شوند.

✅تجارب روابط دردناک یا ناموفق قبلی را بهبود ببخشد.

✅احساس گناه، شرم، ترس و افسردگی را از بین ببرد.

✅خشم و نا امیدی را به ساختن اتحاد و پیامدهای مشارکتی تبدیل کند.

✅راه حل هایی بر اساس امنیت، احترام متقابل و اتفاق آرا خلق کند.

✅نیازهای اساسی فرد، خانواده، مدرسه، جامعه و اجتماع را به روش های زندگی غنی ساز تحقق بخشد.

این کلاس برای رده سنی ۷ تا ۱۱ سال مناسب است که از طریق صحبت با کودکان، بازی های مشارکتی و ابزای چون نقاشی و نمایش خلاق تلاش می شود که در شناخت، تفکیک و درجه بندی احساسات و نیازهای کودکان ، همچنین نوع صحیح ابراز آنها با در نظر گرفتن احساس و نیاز دیگران برای رسیدن به راهبردی مشترک به کودکان کمک کند.