نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12 24 36

خودآگاهی- خودشناسی

معرفی کلاس کلاس خودشناسی و خودشناسی و خودآگاهی : این کلاس بر پایه باز خوانی 2 جلدکتاب انواع زنان (نماد

فرزند پروری

تعداد جلسات:

10 جلسه 2.30 ساعته

مجموع ساعات کلاس:

30 ساعت

زبان زندگی

تعدادجلسات: 14 جلسه 2 ساعته

ساعت کارگاه: 28 ساعت کارگاهی